Phí spread&swap

Phí spread trong giao dịch là khoản phí mà người giao dịch phải trả khi mở một vị thế giao dịch trên thị trường tài chính như ngoại hối (forex) hoặc vàng (gold CFDs). Spread là sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ hoặc sản phẩm giao dịch.

Khi bạn mở một vị thế mua, bạn sẽ phải trả giá mua cao hơn giá bán hiện tại, và khi bạn mở một vị thế bán, bạn sẽ nhận giá bán thấp hơn giá mua hiện tại. Sự chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là spread.

Ví dụ, nếu giá mua EUR/USD là 1.2000 và giá bán là 1.1995, thì spread sẽ là 0.0005 hoặc 5 pip. Nghĩa là khi bạn mở một vị thế giao dịch trên cặp tiền tệ này, bạn sẽ phải trả 5 pip cho sàn giao dịch.

Phí spread là một trong những chi phí phổ biến mà người giao dịch phải đối mặt khi tham gia vào thị trường tài chính, và nó có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của bạn. Vì vậy, việc tìm hiểu về spread và so sánh giữa các sàn giao dịch để tìm mức spread tốt nhất là rất quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch.


Phí swap qua đêm (hay còn gọi là rollover swap) là một khoản phí mà người giao dịch phải trả khi giữ một vị thế giao dịch qua đêm trên thị trường tài chính như ngoại hối (forex) hoặc vàng (gold CFDs). Khi mở một vị thế giao dịch và để giữ vị thế đó qua đêm, bạn sẽ được tính phí hoặc nhận phí swap tùy thuộc vào hướng giao dịch và mức lãi suất của các cặp tiền tệ hoặc sản phẩm giao dịch.

Phí swap qua đêm thường được tính dựa trên chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền trong cặp tiền tệ mà bạn giao dịch. Nếu bạn mở một vị thế mua và đồng tiền cơ sở có lãi suất cao hơn đồng tiền trích quỹ, bạn sẽ nhận phí swap qua đêm. Ngược lại, nếu bạn mở một vị thế bán và đồng tiền cơ sở có lãi suất thấp hơn đồng tiền trích quỹ, bạn sẽ phải trả phí swap qua đêm.

Phí swap qua đêm có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận và rủi ro trong giao dịch của bạn, đặc biệt khi giữ các vị thế trong thời gian dài. Do đó, việc hiểu và quản lý phí swap qua đêm là rất quan trọng để tối ưu hóa kết quả giao dịch của bạn.