Đòn bẩy trong giao dịch

Đòn bẩy trong giao dịch Gold CFDs là một công cụ cho phép người giao dịch mở vị thế với giá trị lớn hơn số tiền thực sự có trong tài khoản của họ. Điều này cho phép họ tiếp cận các giao dịch lớn hơn và tăng cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn.

Ví dụ Gold: Nếu một sàn giao dịch cung cấp đòn bẩy 1:100 cho giao dịch Gold CFDs và bạn có 1000 đô la trong tài khoản, bạn có thể mở vị thế trị giá lên đến 100,000 đô la (1000 x 100). Điều này có nghĩa là mỗi biến động 1 pip trong giá vàng sẽ tác động tới lợi nhuận hoặc lỗ của bạn với số tiền tương đương 100,000 đô la.

Ví dụ Forex: Trên tài khoản với số tiền $1000 với tỷ lệ đòn bẩy 1:100. Bạn quyết định mở ví trí với cặp EUR/USD với khối lượng 10 000. Vị trí mở với giá 1.0950, Stop Loss đặt tại mức 1.0850. Margin (bảo đảm) cần thiết để mở vị trí là €10 000 x 1/100 x 1.095 = $109.50. Nếu bạn không muốn mất thời gian tính tiền đảm bảo cho từng vị trí thì dùng máy tính đòn bẩy. Với khối lượng $10 000 một điểm (dấu thứ 4 sau phẩy) là $1, khoảng cách giữa mức giá mở và giá hạn chế rủi ro là 100 điểm. Nếu tỷ giá đi không đúng xu hướng của bạn thì tổng lỗ của bạn sẽ là $100. Nếu không đặt hạn chế rủi ro thì lỗ có thể nặng hơn, tùy vào thời điểm. Bạn có thể đặt Stop Loss cho vị trí ngắn và dài, lệnh sẽ tự động hoạt động khi đạt đến mức giá. Stop Loss là dụng cụ cần thiết để quản lý rủi ro.

Công Thức đòn bẩy

Để tính đòn bẩy cho giao dịch – chỉ cần dùng công thức dưới đây.

Đòn bẩy = 1/Đảm bảo = 100/Tỷ lệ đòn bẩy

Ví dụ: Nếu đảm bảo bằng 0.02, như vậy là tỷ lệ đòn bẩy là 2%, và đòn bẩy là = 1/0.02 = 100/2 = 50.

Để tính con số đảm bảo, chỉ cần dùng Máy Tính Đảm Bảo.

Mặc dù đòn bẩy có thể tăng cơ hội sinh lời, nhưng cũng cần cân nhắc rủi ro vì nếu giá di chuyển ngược hướng, bạn có thể mất số tiền đầu tư ban đầu nhanh chóng. Vì vậy, việc quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch Gold CFDs với đòn bẩy cao. Trước khi sử dụng đòn bẩy, bạn nên hiểu rõ về cơ chế hoạt động và có kế hoạch giao dịch cụ thể để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.